FINANČNÍ UKAZATELE 2022 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
44 149 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
4 146 800 Kč
4
Přijaté transfery
2 993 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
274 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
3
Služby pro fyzické osoby
46 819 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
23 077 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 685 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
739 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
350 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
114 400 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
46 819 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
23 077 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 685 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
739 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
350 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
114 400 Kč