iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Stav k 29. 3. 2017 15:18:11

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 28.3.2017 8:37:22

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Ořechov na činnost Fotbalového klubu Ořechov SD1/2016 Dokumenty Obec 24.2.2016 25.2.2019 24.2.2016 dokument PDF (598 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Ořechov na činnost Českého svazu včelařů, z. s., základní organizace Ořechov SD2/2016 Dokumenty Obec 24.2.2016 25.2.2019 24.2.2016 dokument PDF (583 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Ořechov na rok 2016 - V růžovém sadu SD 3/2016 Dokumenty Obec 19.5.2016 20.6.2019 19.5.2016 dokument PDF (565 kB)
Veřejná vyhláška oznamující spol. jednání o návrhu změny č. 1 Úz. plánu Ořechov OUOre/247/2017 Veřejná vyhláška 9.2.2017 30.3.2017 9.2.2017 dokument PDF (87 kB)
Návrh Změny č. 1 územního plánu Ořechov - společné jednání OUOre/247/2017/1 Změna územního plánu 9.2.2017 30.3.2017 9.2.2017 2 dokumenty
Oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ořechov OUOre/247/2017/2 Oznámení 9.2.2017 30.3.2017 9.2.2017 dokument PDF (90 kB)
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 Ro/2/2017 Rozp. a hosp. obce Obec 28.2.2017 2.1.2018 28.2.2017 dokument PDF (74 kB)
Seznam nedostatečně určených vlastníků nemovitostí 13054/B-2017/HMSO Výzva vlastníkům nem Úřad pro zastupování 1.3.2017 2.1.2018 1.3.2017 neregistrovaný (XLSX) (1,1 MB)
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 Ro/3/2017 Oznámení Obec 7.3.2017 2.1.2018 7.3.2017 dokument PDF (75 kB)
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách ) poz. 655/3, k.ú. Ořechov B/22/2017 Oznámení Úřad pro zastupování 9.3.2017 4.4.2017 7.3.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření SVS/2017/033269B Nařízení Státní veterinární s 14.3.2017 31.3.2017 14.3.2017 dokument PDF (204 kB)
Dražební vyhláška - Bernat T. 101 EX 9528/12-205 Dražební vyhlášky Exekutosrký úřad Pra 16.3.2017 20.4.2017 16.3.2017 dokument PDF (327 kB)
Dražební vyhláška Bernat T. 101 EX 9528/12-206 Dražební vyhlášky Exekutosrký úřad Pra 16.3.2017 27.4.2017 16.3.2017 dokument PDF (327 kB)
Dražební vyhláška - Bernat T. 101 EX 8528/12-208 Dražební vyhlášky Exekutosrký úřad Pra 16.3.2017 28.4.2017 16.3.2017 dokument PDF (362 kB)
Dražební vyhláška - Dvořák Jaroslav 137 Ex 18335/11-170 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Brn 21.3.2017 17.5.2017 21.3.2017 dokument PDF (324 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - školský obvod 1/2017 Obec. záv. vyhl./nař. Obec 23.3.2017 10.4.2017 23.3.2017 dokument PDF (65 kB)
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na 2018-2019 Ro/5/2017 Oznámení Obec 23.3.2017 2.1.2018 23.3.2017 dokument PDF (76 kB)
Záměr pronájmu části nemovitosti - budova č.p. 9 Za/6/2017 Záměr prodat, směnit Obec 28.3.2017 14.4.2017 28.3.2017 dokument PDF (72 kB)
Záměr darování částí pozemků p.č. 12, p.č.123/2, p.č. 128/3, p.č. 129/2, p.č. 944/1 Za /7/2017 Záměr prodat, směnit Obec 28.3.2017 14.4.2017 28.3.2017 dokument PDF (82 kB)
Záměr prodeje části nemovitosti parc.č. 502 Za/8/2017 Záměr obce prodat,sm Obec 28.3.2017 14.4.2017 28.3.2017 dokument PDF (82 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.