iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu části nemovitosti č.p. 426

Značka: Za/12/2017 Zveřejněno od: 7.4.2017 7:43:27 Zveřejnit do: 24.4.2017 23:59:59 Typ: Záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo prá Původce: Obec Ořechov Verze: 1 Stav: svěšený

Popis: Záměr pronájmu části nemovitosti č.p. 426

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 94 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Ořechov

Vyvěšeno od: 7.4.2017
Má být vyvěšeno do: 24.4.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.4.2017 7:43:27
Do: 24.4.2017 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.