iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr směny části pozemku parc.č. 5521

Značka: Za/4/2018 Zveřejněno od: 12.2.2018 9:04:36 Zveřejnit do: 1.3.2018 23:59:59 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Ořechov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Záměr směny části pozemku parc.č. 5521

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 82 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Ořechov

Vyvěšeno od: 12.2.2018
Má být vyvěšeno do: 1.3.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.2.2018 9:04:36
Do: 1.3.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.