iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: UZSVM/11349/2018-HMS Zveřejněno od: 7.3.2018 15:05:39 Zveřejnit do: 2.1.2024 23:59:59 Typ: Zveřejnění nalezené věci Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 7.3.2018
Vyvěšeno do: 2.1.2024

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 7.3.2018
Má být vyvěšeno do: 2.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.3.2018 15:05:39
Do: 2.1.2024 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.