iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu části nemovitosti č.p.426, Ořechovičská 1

Značka: Za/36/2018 Zveřejněno od: 6.8.2018 10:41:11 Zveřejnit do: 23.8.2018 23:59:59 Typ: Záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo prá Původce: Obec Ořechov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Záměr pronájmu části nemovitosti č.p.426, Ořechovičská 1

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 93 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Ořechov

Vyvěšeno od: 6.8.2018
Má být vyvěšeno do: 23.8.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 6.8.2018 10:41:11
Do: 23.8.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.