iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr pronájmu části nemovitosti - pozemku parc.č. 2014/3

Značka: Za/46/2018 Zveřejněno od: 11.10.2018 13:35:40 Zveřejnit do: 29.10.2018 23:59:59 Typ: Záměr obce prodat,směnit,darovat nebo pronajmout nemovitý majetek obce Původce: Obec Ořechov Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Záměr pronájmu části nemovitosti - pozemku parc.č. 2014/3

Obsah vyvěšení (dokument MS Word, 50 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Ořechov

Vyvěšeno od: 11.10.2018
Má být vyvěšeno do: 29.10.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.10.2018 13:35:40
Do: 29.10.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.